Anunt pt activitati Secretariat perioada 23.11 - 22.02.2021

 

Anunt pt activitati Secretariat perioada 23.11 - 22.02.2021

Programul cu publicul  la Secretariatul facultății SEAA se sistează până la data de 22 februarie 2021

Din păcate, din motive independente de voința noastră, niciun telefon fix din facultate nu funcționează.

Studenții pot solicita o adeverință de student în mediul online dacă trimit e-mail (mai jos, adresele) de pe e-mailul instituțional (de student), prin care solicită aceasta.

Ex de e-mail Subsemnatul ........, student în anul  ...... la specializarea ...... cursuri de licența/master  .................cu frecvența/ID ........ solicit o adeverență de student fiindu-mi necesara la .................

Titul e-mailului – Solicitare adeverinta

Adresa de e-mail la care se solicită adeverința

Nr.

crt.

Programul de studiu (licență sau master)

Adresa de e-mail la care trimiteți solicitarea

1

Marketing - ZI

delia.rau@unitbv.ro

Marketing – ID

Afaceri internaționale - ZI

Contabilitate si informatică de gestiune - ID

2

ECTS - ZI

kovacs.claudia@unitbv.ro

       

ECTS - ID

Informatică economică - ZI

Contabilitate si informatică de gestiune - ZI

3

Management - ZI

liliana.niculescu@unitbv.ro

Management - ID

Finanțe și bănci - ZI

Afaceri internaționale - ID

4

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

adriana.zamfirescu@unitbv.ro

MASTERATE

Pentru foștii studenți care solicită eliberare de adeverințe speciale (cu statutul financiar pe parcursul studiilor sau dacă au beneficiat de burse), găsiți un model de cerere la secțiunea Secretariat pe care să o completați, semnați, trimiteți scanat la adresa de e-mail monica.manolescu@unitbv.ro.  Platiți 20 lei prin transfer bancar. (Trimiteți în e-mail cererea, cartea de identitate, dovada achitării taxei)

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații :  

  1. 1. Beneficiar:        UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

CIF: 4317754

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

  1. 2. Numele si prenumele fostului student și inițiala tatălui (cum a fost înmatriculat).
  2. 3. Facultatea și programul de studii la care a fost student

Ex de completare: Popescu A. Ana/FSEAA/ad.statut finantare sc.

Adeverințele au termen 10 zile de la data depunerii. 

Pentru cazul în care trebuie neapărat să veniti la Secretariatul facultății,  va rugăm să trimiteți mail pentru a solicita o programare

Alte adrese de e-mail :

f-seea@unitbv.ro                                -           e-mail facultate SEAA

monica.manolescu@unitbv.ro -           e-mail Secretar șef facultate

 

ÎN CORESPONDENȚA CU FACULTATEA, STUDENȚII VOR FOLOSI DOAR  E-MAILUL  INSTITUȚIONAL !!