Secretariat

ANUNT PENTRU PROGRAMUL DE LA SECRETARIAT

informații actualizate la 22 februarie 2021

 Programul cu publicul  la Secretariatul facultății SEAA este între orele 12:00 – 15:00


Programul SECRETARIATULUI  FACULTĂȚII pentru studenții de la forma de învățământ ID

pentru anul universitar 2020 - 2021

Studenții de la ID, se pot prezenta la Secretariat pentru diferite probleme, în programul zilnic normal, de luni până joi, între orele 12 – 15 și în plus, în următoarele date, între orele 9 - 12:

  • sâmbătă 06 martie 2021
  • sâmbătă 10 aprilie 2021
  • sâmbătă 15 mai 2021
  • sâmbătă 05 iunie 2021

 Studenții vor veni la Secretariat numai pentru predare documente originale, cum ar fi diplome, cereri pentru bursă socială ocazională pentru sem II sau pentru solicitare adeverințe pe care unele instituții nu le acceptă decât în original.

 Studenții pot solicita adeverință de student și în mediul online dacă trimit e-mail (mai jos, adresele) de pe e-mailul instituțional (de student), prin care solicită aceasta.

Ex de e-mail Subsemnatul ........, student în anul  ...... la specializarea ...... cursuri de licența/master  .................cu frecvența/ID ........ solicit o adeverență de student fiindu-mi necesara la .................

Titul e-mailului – Solicitare adeverinta

Adresa de e-mail la care se solicită adeverința sau diferite alte informații

Nr.

crt.

Programul de studiu (licență sau master)

Adresa de e-mail la care trimiteți solicitarea

1

Marketing - ZI

delia.rau@unitbv.ro

Marketing – ID

Afaceri internaționale - ZI

Contabilitate si informatică de gestiune - ID

2

ECTS - ZI

kovacs.claudia@unitbv.ro

       

ECTS - ID

Informatică economică - ZI

Contabilitate si informatică de gestiune - ZI

3

Management - ZI

liliana.niculescu@unitbv.ro

Management - ID

Finanțe și bănci - ZI

Afaceri internaționale - ID

4

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

adriana.zamfirescu@unitbv.ro

MASTERATE

Pentru foștii studenți care solicită eliberare de adeverințe speciale (cu statutul financiar pe parcursul studiilor sau dacă au beneficiat de burse), găsiți un model de cerere la secțiunea Secretariat pe care să o completați, semnați, trimiteți scanat la adresa de e-mail monica.manolescu@unitbv.ro.  Platiți 20 lei prin transfer bancar. (Trimiteți în e-mail cererea, cartea de identitate, dovada achitării taxei)

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații :  

  1. Beneficiar:        UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

CIF: 4317754

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

  1. Numele si prenumele fostului student și inițiala tatălui (cum a fost înmatriculat).
  2. Facultatea și programul de studii la care a fost student

Ex de completare: Popescu A. Ana/FSEAA/ad.statut finantare sc.

Adeverințele au termen 10 zile de la data depunerii. 

Alte adrese de e-mail :

f-seaa@unitbv.ro                               -           e-mail facultate SEAA

monica.manolescu@unitbv.ro -           e-mail Secretar șef facultate

 ÎN CORESPONDENȚA CU FACULTATEA, STUDENȚII VOR FOLOSI DOAR  E-MAILUL  INSTITUȚIONAL (DE STUDENT) !!

 


MODELE CERERI

Cerere de eliberare adeverinte speciale

Cerere de echivalare examene promovate in alti ani - model

Cerere de restituirea taxei student MODEL

Cerere de retragere de la studii - model

Cerere intrerupere studii - model

Cerere prelungirea scolaritatii - model

Cerere reinmatriculare - model

Cerere transfer la ID - ZI model