Secretariat

PROGRAM SECRETARIAT
în perioada 02 - 31 AUGUST 2021:

Luni - Vineri orele 9:30 - 14:00

Pe perioada vacanței NU se eliberează situații școlare la cerere, adeverințe speciale și adeverințe de absolvent sesiunea iulie 2021.

Pentru ridicarea diplomei de licență, absolvenții se vor programa la Rectorat la Biroul acte de studii, telefonic, la numărul 0268 413 000 int 154. In luna august programările la Rectorat se vor face doar în zilele pe care le vom menționa mai jos. După ce s-a obținut programarea la Rectorat, absolventii vor suna la Secretariat facultate 0268 419 304 în vederea obținerii unei programări, în aceeași zi, dar înainte de ora la care au obținut programarea la Rectorat, pentru ridicarea suplimentului la diploma de licență (anexă diplomă).

Pentru diplomele de licență sunt necesare 3 fotografii color recente, dimensiunea 3/4, pe hârtie fotografică mată (pentru ca ştampila să poată fi aplicată) Acestea vor fi duse la Rectorat în momentul în care absolventul este programat pentru ridicarea diplomei. (Valabil numai pentru absolvenții care nu au adus fotografii când au ridicat adeverința de absolvent).

În luna august 2021 absolvenții se pot programa la Rectorat și la Secretariatul FSEAA numai în perioadele de mai jos:

02 – 06 august 2021 între orele 9:30 – 14:00
17 – 20 august 2021 între orele 9:30 – 14:00
25 – 27 și 30 – 31 august 2021 între orele 9:30 – 14:00

După 01 septembrie, se pot face programări de luni până vineri între orele 11 – 14 atât pentru ridicarea diplomelor de licență / masterat, cât și a adeverințelor de absolvent – iulie 2021.


 Studenții vor veni la Secretariat numai pentru predare documente originale, cum ar fi diplome, cereri pentru bursă socială ocazională pentru sem II sau pentru solicitare adeverințe pe care unele instituții nu le acceptă decât în original.

 Studenții pot solicita adeverință de student și în mediul online dacă trimit e-mail (mai jos, adresele) de pe e-mailul instituțional (de student), prin care solicită aceasta.

Ex de e-mail Subsemnatul ........, student în anul  ...... la specializarea ...... cursuri de licența/master  .................cu frecvența/ID ........ solicit o adeverență de student fiindu-mi necesara la .................

Titul e-mailului – Solicitare adeverinta

Adresa de e-mail la care se solicită adeverința sau diferite alte informații

Nr.

crt.

Programul de studiu (licență sau master)

Adresa de e-mail la care trimiteți solicitarea

1

Marketing - ZI

delia.rau@unitbv.ro

Marketing – ID

Afaceri internaționale - ZI

Contabilitate si informatică de gestiune - ID

2

ECTS - ZI

kovacs.claudia@unitbv.ro

       

ECTS - ID

Informatică economică - ZI

Contabilitate si informatică de gestiune - ZI

3

Management - ZI

liliana.niculescu@unitbv.ro

Management - ID

Finanțe și bănci - ZI

Afaceri internaționale - ID

4

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

adriana.zamfirescu@unitbv.ro

MASTERATE

Pentru foștii studenți care solicită eliberare de adeverințe speciale (cu statutul financiar pe parcursul studiilor sau dacă au beneficiat de burse), găsiți un model de cerere la secțiunea Secretariat pe care să o completați, semnați, trimiteți scanat la adresa de e-mail monica.manolescu@unitbv.ro.  Platiți 20 lei prin transfer bancar. (Trimiteți în e-mail cererea, cartea de identitate, dovada achitării taxei)

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații :  

  1. Beneficiar:        UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

CIF: 4317754

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

  1. Numele si prenumele fostului student și inițiala tatălui (cum a fost înmatriculat).
  2. Facultatea și programul de studii la care a fost student

Ex de completare: Popescu A. Ana/FSEAA/ad.statut finantare sc.

Adeverințele au termen 10 zile de la data depunerii. 

Alte adrese de e-mail :

f-seaa@unitbv.ro                               -           e-mail facultate SEAA

monica.manolescu@unitbv.ro -           e-mail Secretar șef facultate

 ÎN CORESPONDENȚA CU FACULTATEA, STUDENȚII VOR FOLOSI DOAR  E-MAILUL  INSTITUȚIONAL (DE STUDENT) !!

 


MODELE CERERI

Cerere de eliberare adeverinte speciale

Cerere de echivalare examene promovate in alti ani - model

Cerere de restituirea taxei student MODEL

Cerere de retragere de la studii - model

Cerere intrerupere studii - model

Cerere prelungirea scolaritatii - model

Cerere reinmatriculare - model

Cerere transfer la ID - ZI model