Alegeri studențești pentru Consiliul Facultății

In componența Consiliului Facultății de Științe economice și Administrarea afacerilor sunt alocate 4 locuri studenților.

Dat fiind faptul că în prezent sunt ocupate doar 3 locuri, se vor organiza alegeri pentru1 membru plin si  2membri supleanți.

Daca doriți să luați parte la deciziile ce se iau in cadrul facultății noastre, reprezentând astfel studenții acestei facultăți, vă puteți înscrie în cursa electorală conform următorul calendar.

 1. Primirea de catre Comisiile electorale ale facultăților a propunerilor sau autopropunerilor de candidatura din partea studenților. Înscrierea se face:
  1. Prin prezentarea unei copii a documentul ce adeverește calitatea de student al facultații SEAA (Carnetul de student).
  2. În sala AIII7 (Colina Universitatii Transilvania, corp A, etaj 3, sala 1, Secretariatul Facultății SEAA)
  3. În datele :17/12/2018 – 18/12/2018
  4. Între orele :12:00-14:00
 2. Alegerea reprezentanților studenților pentru Consiliul Facultății se va desfăsura:
  1. În sala AIII1 (Colina Universitatii Transilvania, corp A, etaj 3, sala 1, vis-à-vis de Decanatul Facultății SEAA)
  2. În data: 09/01/2019
  3. Între orele: 08:00-15:00
  4. Se votează astfel încât pe buletinul de vot să rămână “netăiaţi” un număr de candidaţi egal cu numărul de membri plini şi membri supleanţi.
 3. În caz de balotaj, se repetă votul în ziua următoare pentru candidaţii care au obţinut acelaşi număr de voturi şi nu permit deliberarea.
 4. În cazul în care la vot nu s-au prezentat cel puțin 2/3 din numărul total de votanți, se organizeaza turul 2 in urmatoarea zi : 10/01/2019.

LA ALEGERI VOR PARTICIPA TOTI STUDENȚII FACULTĂȚII SEAA (licență ,cursuri cu frecvență / ID și Master)