Anunt pentru eliberarea ADEVERINTA ABSOLVENT DE LICENTA - DISERTATIE sesiunea IULIE 2019

 

ANUNȚ IMPORTANT
Referitor la ELIBERAREA ADEVERINȚELOR DE ABSOLVENT LICENȚĂ ȘI MASTER

 Promoția 2019 și absolvenți din alte promoții care au susținut examenele de finalizare a studiilor în sesiunea IULIE 2019)

 

Începand cu data de 15 iulie 2019 se vor elibera ADEVERINȚELE DE ABSOLVENT - LICENȚĂ/DISERTAȚIE pentru sesiunea de finalizare a studiilor IULIE 2019.

Pentru a putea ridica adeverinta, absolvenții aflați în categoriile de mai jos se vor prezenta la Secretariatul facultății cu Nota de lichidare completată (găsiți formularul pe site-ul facultății la rubrica STUDENTI, Licenta și disertatie).

1 - Absolvenții de la cursuri ID vor completa fișa doar la Biblioteca de la Aula universității DACĂ au permis de bibliotecă ( îl vor preda).

2 - Absolvenții de la cursuri IF (cursuri cu frecvență) vor completa fișa la Biblioteca de la Aula universității DACĂ au permis de bibliotecă ( îl vor preda). Absolvenții care pe perioada studiilor au stat în căminele universității se vor prezenta la Administratia căminului cu Nota de lichidare pentru a fi semnată.

Pe lângă Nota de lichidare, absolvenții vor preda la Secretariat carnetul de student și legitimația de călătorie (legitimația, doar pt absolvenții de la cursuri de ZI și Master) Cine a pierdut aceste documente, sau dorește să le păstrezele, le va declara nule la un ziar local și va aduce bonul fiscal odată cu Nota de lichidare.

Diplomele de licență / disertație pentru sesiunea de finalizare a studiilor IULIE 2019 se vor fi gata și se vor ridica aproximativ în luna iulie 2020.

 

DECANATUL FACULTĂȚII