Practică

 

Practică programe LICENȚĂ

Stimati studenti,

Pentru obtinerea documentelor semnate va rugam sa urmati pasii urmatori:

Pasul 1: Intrati pe https://practica.unitbv.ro si completati ONLINE CONVENTIA DE PRACTICA (sau direct utilizand acest LINK)

Pasul 2: Descarcati in format PDF conventia astfel creata

Pasul 3: Descarcati si completati Model cerere eliberata de facultate de pe https://practica.unitbv.ro (sau direct utilizand acest LINK)

Pasul 4: Incarcati  CONVENTIA DE PRACTICA si MODEL CERERE ELIBERATA DE FACULTATE, ambele completate in format PDF pe platforma de elearning in cadrul cursului DOCUMENTE PRACTICA la rubrica Incarcare pt semnare: CONVENTIE PRACTICA si CERERE ELIBERATA DE FACULTATE

Pasul 5:  Dupa semnarea documentelor de catre responsabilii din universitate, veti putea descarca documentele PDF cu semnaturile aferente tot de pe platforma de elearning din cadrul cursului DOCUMENTE PRACTICA  de la rubrica Incarcare pt semnare: CONVENTIE PRACTICA si CERERE ELIBERATA DE FACULTATE

 


Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, prevăzută în anul II, semestrul II. Studenţii o efectuează la parteneri de practică, în departamente al căror profil este compatibil cu cerinţele cuprinse în fișa disciplinei.
Durata practicii de specialitate este de 84 de ore [o zi/săptămână (14 săptămâni x 6 ore/săptămână)]. Practica se desfășoară sub îndrumarea unui coordonator de practică care are pregătirea și experiența pentru a completa și consolida cunoștințele teoretice însușite de student în cadrul programului de instruire.
Din partea FSEAA, îndrumarea studenților pe parcursul desfășurării practicii de specialitate se realizează de către un cadru didactic responsabil cu practica la nivel de program de studiu. 

Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic, respectiv BRME a realizat un cadru sistematizat de gestionare a practicii studenților și a colaborarii dintre universitate și mediul economic. În acest sens, la adresa https://practica.unitbv.ro/ se găsește o platformă ce poate gestiona atât informațiile transmise de companii (locuri de practică, propuneri de subiecte pentru lucrări de finalizare studii, joburi, evenimente), cât și documentele asociate activității de practică a studenților, favorizând o comunicare mai bună, între companii, studenți și cadre didactice. Pentru desfășurarea activității de practică, studenții FSEAA vor utiliza NUMAI formularul specific Convenției de practică, care se va tipări în 2 exemplare după completarea online (unul pentru companie, celălalt se predă cadrului didactic responsabil cu practica la nivel de program de studiu, la colocviu). Pentru completarea online este necesară autentificarea studentului pe portal, cu datele alocate (numele de utilizator și parola), identice cu cele care permit accesul la rețeaua de intranet. Pentru mai multe informații, puteți contacta Biroul de relații cu mediul economic (BRME) la adresa brme@unitbv.ro.

La finalul practicii de specialitate studentul trebuie să mai dețină:

  1. Atestatul de practicăsemnat de partenerul de practică din care trebuie să reiasă numărul de ore efectuate, perioada derulării stagiului, tema proiectului realizat și calificativul acordat.
  2. Caietul de practicăsub forma unui jurnal, în care după prezentarea partenerului de practică sunt descrise, cronologic, activităţile desfăşurate pe parcursul practicii.
  3. Proiectul de practicăcare trebuie să pună în valoare aplicarea cunoştinţelor dobândite la una sau mai multe discipline studiate la facultate.

Informații suplimentare despre modul de întocmire le obțineți de la cadrele didactice responsabile cu practica la nivel de programe de studii.


IMPORTANT! Studenții care sunt angajați pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate condițiile pentru acumularea competențelor prevăzute în fișa disciplinei de practică. Activitatea de practică este evaluată prin colocviu în sesiunea de examene din semestrul II.

Fisa disciplinei - PRACTICA

Programa - PRACTICA

Cadrele didactice responsabile de practica (LICENTA)

Mai multe oferte de practică găsiți pe unitbv.ro


Practică programe MASTERAT

Ghid de practica

Anexe: Anexa1 - Anexa2 - Anexa3 - Anexa4

Cadre didactice responsabile cu practica (MASTERAT)