ANUNȚ IMPORTANT: Se continuă înscrierile și DUMINICĂ (15 iulie) între 9:00 si 13:00.
Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere - învățământ cu frecvență (IF)

Concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează:

 1. coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
 2. coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
* test eliminatoriu de limba engleză, pentru programele de studiu organizate in engleză. (Nu e necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MECS.)
Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după :
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)
Condiții de admitere - învățământ la distanță (ID)

Concurs pe bază de dosar - 100% media examenului de bacalaureat;

Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după:
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;.
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris.
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

C A L E N D A R    A D M I T E R E    2018
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU CURSURI   CU FRECVENȚĂ   ȘI   ID

Data/Perioada

Activităţi desfăşurate

09 - 14 iulie 2018

Înscrieri pentru sesiunea de admitere iulie 2017 (ciclul de studii universitare de Licență)

Candidații cetățeni români – la sediile facultăților. Cetățenii din țări UE și din țări terțe UE și românii de pretutindeni – în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr. 29

09 - 11 iulie 2018

Înscrieri olimpici și candidați rromi. Inscrierile se fac la sediile facultăţilor

11 iulie 2018

Afișare liste cu candidați olimpici și candidați rromi admiși

18 iulie 2018

Afişare Liste cu candidați Admiși / Respinși (Liste faza I)

19 - 25 iulie 2018

Confirmare loc (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii admişi pe locurile fără taxă. Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)

26  iulie 20181

Afişarea Listelor refăcute cu candidaţii admişi în urma fazei de redistribuire (Liste faza a II-a)

27 iulie -03 septembrie 2018

Confirmare loc. (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii nou admişi pe locurile bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)

04 septembrie 20181

Afişarea Listelor de admitere, refăcute în urma fazei de redistribuire (Lista faza a III-a) Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2018.

05 septembrie - 10 septembrie 2018

Confirmare loc și plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații nou admiși pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere

11 septembrie 20181

Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2018 (Liste finale iulie)

12 - 14 septembrie 2018

Confirmare loc. Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2016

__________________________________

1  Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranşe de şcolarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere !!!

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Programarea candidaților la interviu

Administrarea afacerilor în turism - 16 IULIE
Management financiar bancar - 16 IULIE - 17 IULIE
Management și strategii de afaceri - 16 IULIE - 17 IULIE
Politici contabile, audit și control de gestiune -16 IULIE - 17 IULIE
Politici și strategii de marketing -16 IULIE - 17 IULIE
Relații economice internaționale - 16 IULIE
Sisteme informatice integrate pentru afaceri - 16 IULIE

ANUNȚ IMPORTANT: Se continuă înscrierile și DUMINICĂ (15 iulie) între 9:00 si 13:00.
                                         Interviurile candidaților vor avea loc LUNI (16 iulie) și MARȚI (17 iulie).
                                         După terminarea înscrierilor, DUMINICĂ, se va afișa pe site programarea interviurilor. 
Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel:
 • pondere 50% - media examenului de licență
 • pondere 50% - media obținută la interviu
  (tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
 1. Media anilor de studii de la nivel licență
 2. Media probei scrise la examenul de licență
 3. Media susținerii lucrării de licență
Tematica pentru admitere
 
Număr de Locuri

 

 Taxe

 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an
C A L E N D A R    A D M I T E R E    2018
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT CU FRECVENŢĂ
Data/Perioada Activităţi desfăşurate
09 - 14 iulie 2018 Înscrieri pentru sesiunea de admitere iulie 2017 (ciclul de studii universitare de Masterat) Candidații cetățeni români – la sediile facultăților. Cetățenii din țări UE și din țări terțe UE și românii de pretutindeni – în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr. 29
15 – 17 iulie 2018 Desfăşurarea probelor de concurs.  Datele exacte, pe ore şi săli, vor fi afişate în timp util pe site-ul facultăţii
18 iulie 2018 Afişare Liste cu candidați Admiși / Respinși (Liste faza I)
19 - 25 iulie 2018 Confirmare loc (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii admişi pe locurile fără taxă. Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)
26  iulie 20181 Afişarea Listelor refăcute cu candidaţii admişi în urma fazei de redistribuire (Liste faza a II-a)
27 iulie -03 septembrie 2018 Confirmare loc. (Depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii nou admişi pe locurile bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere)
04 septembrie 20181 Afişarea Listelor de admitere, refăcute în urma fazei de redistribuire (Lista faza a III-a) Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2018.
05 septembrie - 10 septembrie 2018 Confirmare loc și plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații nou admiși pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii şi trimiterea dovezii plăţii către comisia de admitere pe facultate, conform contractului de admitere
11 septembrie 20181 Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2018 (Liste finale iulie)
12 - 14 septembrie 2018 Confirmare loc. Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2016

__________________________________

1  Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranşe de şcolarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere !!!

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Marketing – 4.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro