Informații pentru admitere

admitere

Calendar admitere IULIE 2019

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie să se prezinte personal, cu cartea deidentitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere - învățământ cu frecvență (IF)

Concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează:

 1. coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
 2. coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
* test eliminatoriu de limba engleză, pentru programele de studiu organizate in engleză. (Nu e necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MECS.)
Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după :
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)
Condiții de admitere - învățământ la distanță (ID)

Concurs pe bază de dosar - 100% media examenului de bacalaureat;

Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după:
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;.
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris.
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel:
 • pondere 50% - media examenului de licență
 • pondere 50% - media obținută la interviu
  (tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
 1. Media anilor de studii de la nivel licență
 2. Media probei scrise la examenul de licență
 3. Media susținerii lucrării de licență
Tematica pentru admitere
 
Număr de Locuri

 

 Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

Anunț

Admiterea la doctorat, domeniul Marketing, sesiunea septembrie 2019, va consta într-un examen de tip interviu oral. Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite de comun acord cu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii de doctorat, documentele fiind afișate la departamentul coordonator - MTSAI - precum și pe site-ul facultății, la adresa: https://econ.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere
Examenul bazat pe interviul oral, pentru domeniul Marketing, este programat in 25 septembrie 2019, ora 9,00, sala A III 1.

 Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Tematica examen doctorat

TEMATICA EXAMEN DOCTORAT 2019 - MARKETING

THE TOPICS FOR THE PHD ENTRANCE EXAM 2019 - MARKETING FIELD

Admitere doctorat domeniul Marketing - septembrie 2019 -conditii, criterii, tematica, bibliografie

Taxe de școlarizare
 • Marketing – 4.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro