Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere - învățământ cu frecvență (IF)

Concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează:

 1. coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
 2. coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
* test eliminatoriu de limba engleză, pentru programele de studiu organizate in engleză. (Nu e necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MECS.)
Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după :
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)
Condiții de admitere - învățământ la distanță (ID)

Concurs pe bază de dosar - 100% media examenului de bacalaureat;

Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după:
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;.
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris.
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)

**CPV = cont propriu valutar

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel:
 • pondere 50% - media examenului de licență
 • pondere 50% - media obținută la interviu
  (tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
 1. Media anilor de studii de la nivel licență
 2. Media probei scrise la examenul de licență
 3. Media susținerii lucrării de licență

 

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Marketing – 4.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro