La LICENTA ZI, ID, continua inscrierile in 12, 13 septembrie 2019 dupa urmatorul program:

Joi 12.09.2019 – 9.00 – 15.00

Vineri 13.09.2019 – 9.00 – 13.00

Inscrierile se vor face in sala AIII1, pe Colina Universitatii.

Locuri LICENTA ZI

Locuri LICENTA ID


Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere - învățământ cu frecvență (IF)

Concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează:

 1. coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
 2. coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de Bacalaureat
* test eliminatoriu de limba engleză, pentru programele de studiu organizate in engleză. (Nu e necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MECS.)
Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după :
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)
Condiții de admitere - învățământ la distanță (ID)

Concurs pe bază de dosar - 100% media examenului de bacalaureat;

Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune
La medii egale departajarea se face după:
 1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;.
 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris.
 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului şi specializării – E) d)

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel:
 • pondere 50% - media examenului de licență
 • pondere 50% - media obținută la interviu
  (tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
 1. Media anilor de studii de la nivel licență
 2. Media probei scrise la examenul de licență
 3. Media susținerii lucrării de licență
Tematica pentru admitere
 
Număr de Locuri SEPTEMBRIE 2019

Taxa de scolarizare: 3500 lei/an de studiu

Taxa de admitere: 200 lei

Accesul candidaților în corpurile de clădire si in salile unde se desfășoară proba de concurs de admitere (interviu) se va realiza pe baza legitimatiei de concurs (contract / fisa candidatului) si a cartii de identitate (pasaportului pentru cetateni UE, romani de pretutindeni).

Programarea interviului de admitere la masterat 09 SEPTEMBRIE 2019: 

                          Administrarea afacerilor în turism
                          Management financiar bancar
                          Management și strategii de afaceri
                          Politici contabile, audit și control de gestiune
                          Politici și strategii de marketing
                          Relații economice internaționale
                          Sisteme informatice integrate pentru afaceri

 Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

DOMENIUL MARKETING
Anunț

Admiterea la doctorat, domeniul Marketing, sesiunea septembrie 2019, va consta într-un examen de tip interviu oral. Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite de comun acord cu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii de doctorat, documentele fiind afișate la departamentul coordonator - MTSAI - precum și pe site-ul facultății, la adresa: https://econ.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere
Examenul bazat pe interviul oral, pentru domeniul Marketing, este programat in 25 septembrie 2019, ora 9,00, sala A III 1.

 Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Tematica examen doctorat

TEMATICA EXAMEN DOCTORAT 2019 - MARKETING

THE TOPICS FOR THE PHD ENTRANCE EXAM 2019 - MARKETING FIELD

Admitere doctorat domeniul Marketing - septembrie 2019 -conditii, criterii, tematica, bibliografie

Taxe de școlarizare
 • Marketing – 4.500 lei/an

DOMENIUL FINANTE
Anunț

În Universitatea Transilvania din Brașov, admiterea candidaților la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare și respectiv OMENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează pentru următoarele forme de învățământ: bugetat cu frecvență cu bursă, bugetat cu frecvență fără bursă, cu frecvență cu taxă, cu frecvență redusă cu taxă, cu frecvență redusă fără taxă (după caz).

Înscrierile la doctorat se efectuează în perioada 3-19 septembrie 2019, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 și 15.00 la secretariatul Școlii Doctorale Interdisciplinare – SDI (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr. 29).

Admiterea la doctorat în domeniul FINANȚE, sesiunea Septembrie 2019,  va consta într-un examen de tip interviu oral.

Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite de comun acord cu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii de doctorat, documentele fiind afișate la departamentul coordonator – FCTE – precum și pe site-ul facultății, la adresa https://econ.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere.

Admiterea la doctorat, domeniul FINANȚE, sesiunea septembrie 2019, va consta într-un examen de tip interviu oral. Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite de comun acord cu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii de doctorat, documentele fiind afișate la departamentul coordonator - FCTE - precum și pe site-ul facultății, la adresa: https://econ.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere
Examenul bazat pe interviul oral, pentru domeniul FINANȚE, este programat in 25 septembrie 2019, ora 9,00, sala A V3.

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate/afișate în data de 28 septembrie 2019 pe site-ul SDI.

Eventualele contestații se vor depune în data de 29 septembrie 2019 (interval orar 9.00 – 13.00) la secretariatul SDI și se vor analiza – soluționa în data de 30 septembrie 2019.

Rezultatele finale se vor afișa în 30 septembrie 2019 , iar înmatricularea candidaților admiși se va face după semnarea contractelor de studii doctorale, ce se va desfășura în perioada 29-30 septembrie 2019.

Listele finale de admitere sunt generate după faza de înmatriculare prin decizie a Rectorului Universității Transilvania din Brașov.

Validarea rezultatelor admiterii la doctorat se face de către Consiliul Școlii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI) și Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UTBv).

Eventualele modificări ale calendarului vor fi comunicate în timp util. Senatul Universității va aproba excepțiile de la calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat.

Tematica examen doctorat

METODOLOGIA, TEMATICA 2019 - FINANTE

TOPICS, REFERENCES 2019 - FINANCE

Tematica examen admitere domeniul doctorat FINANTE


Taxe de școlarizare
 • Finante – 4.500 lei/an

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro