Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor       Vezi lista bursierilor 

Cerere bursa sociala pe baza de venit

Cerere pentru bursa medicala

ANUNT Bursa sociala ocazionala sem. II 2021-2022


 Bursa specială ocazională pentru responsabilitate civică (CIVICA)

EXTRAS INFORMATIV

 Bursa specială ocazională pentru responsabilitate civică (CIVICA) a fost aprobată în ședința CA din 29.09.2021 și în Ședința de Senat din 29.09.2021. CIVICA are ca scop politica instituțională de a implementa măsuri adecvate reducerii impactului pe care îl are pandemia asupra comunității academice a UNITBV, inclusiv prin susținerea campaniei de vaccinare anti-COVID 19, cu adresabilitate în rândul studenților Universității Transilvania din Brașov, de la cursurile cu frecvență, cu frecvență redusă (IFR) și învățământ la distanță (ID), ciclurile licență, masterat și doctorat cu frecvență (doctoranzii aflați în perioada normală de studii –3 ani, respectiv 4 ani la Medicină).

Bursa CIVICA se încadrează la categoria de burse speciale, se acordă o singură dată, într-o singură tranșă în valoare de 250 lei. Fondul necesar alocat pentru CIVICA provine din venituri proprii, inclsuiv bugetul anual de burse alocat de Ministerul Educației.

Pentru a beneficia de bursa CIVICA fiecare student interesat va trebui să solicite acest lucru printr-o cerere tip (care se va regăsi în platforma elearning) și să dovedească faptul că s-a vaccinat anti-COVID 19 până la data de 31 octombrie 2021 (cu cel puțin o doză pentru vaccinurile care presupun și rapel). Atât cererea cât și certificatul (formate pdf) se vor încărca pe platforma elearning, în cadrul cursului Certificat de vaccinare Covid19. Acest curs va fi creat, pentru fiecare program de studii și an de studiu, de coordonatorii programelor de studii, persoană responsabilă și cu înrolarea studenților la curs. Încărcarea dovezii poate fi făcută de studenți până la 02 noiembrie 2021. Nu vor fi luate în considerare cererile introduse după această dată.

Verificarea certificatelor introduse va fi realizată în perioada 03 – 15 noiembrie 2021; acest proces va fi coordonat de prodecanii cu studenții și va fi realizat în colaborare cu membrii studenți ai comisiilor de burse pe facultate. Bursa CIVICA nu se cumulează cu facilitatea de scutire a taxei de cămin aprobată prin punctul 11 din HCA nr.30 din 10.09.2021, facilitate acordată studenților vaccinați cazați în cămine.

Listele cu studenții beneficiari vor fi trimise la Prorectoratul cu Studenții (ProSME) până la 18 noiembrie 2021. Fiecare facultate va întocmi 3 liste, respectiv una cu studenții eligibili care nu mai beneficiază de alt tip de bursă (excluzând bursa socială), a doua listă cu studenții eligibili care beneficiază și de alt tip de bursă finanțată de la buget, din categoria burselor de stimulare a performanțelor academice sau burselor speciale și o a treia listă cu studenții de la ciclurile ID, IFR, doctorat cu frecvență și studenții străini.

Plata burselor către studenții eligibili va fi făcută în decursul lunii decembrie 2021, până la data limită de 31 decembrie.


Concursuri nationale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate

Ministerul Educatiei, prin Agentia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anuntă lansarea concursurilor nationale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2022/2023.

 Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru a urma in strainatate:

- studii universitare de licentă / de masterat / de doctorat;

- stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);

- cursuri de vară.

 Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educatiei, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile nationale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

 Informații privind ofertele pentru anul universitar 2022/2023 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse de studii / Acord bilateral.

 Formular inscriere concurs AB-U 2021

ARMENIA 22-23AZERBAIDJAN 22-23BULGARIA 22-23CEHIA 22-23IORDANIA 22-23NIGERIA 22-23POLONIA 22-23SERBIA 22-23SLOVACIA 22-23TURKMENISTAN 22-23