Secretariat

 

Programul cu publicul la Secretariatul facultății SEAA este:

Luni – Vineri, în intervalul orar 12 – 15

 

Studenții pot solicita o adeverință de student în mediul online dacă trimit email (mai jos, adresele) de pe emailul instituțional (de student), prin care solicita aceasta.

Ex de e-mail Subsemnatul ........, student în anul  ...... la specializarea ...... cursuri de licența/master  .................cu frecvența/ID ........ solicit o adeverință de student fiindu-mi necesara la .................

Titul e-mailului – Solicitare adeverinta

La Casa de pensii nu se acceptă adeverințe scanate. Pentru aceste adeverințe studentul se va prezenta la Secretariat între orele 12 – 15 cu carnetul de student.

Adresa de e-mail la care se solicită adeverința (sau diferite informații)

Nr.

crt.

Programul de studiu (licență sau master)

Adresa de email la care trimiteți solicitarea

1

Marketing - ZI

delia.rau@unitbv.ro

Marketing – ID

Afaceri internaționale - ZI

2

ECTS - ZI

kovacs.claudia@unitbv.ro

      

ECTS - ID

Informatică economică - ZI

3

Management - ZI

liliana.niculescu@unitbv.ro

Management - ID

Finanțe și bănci - ZI

4

Contabilitate si informatica de gestiune - ZI

ileana.savastru@unitbv.ro

Contabilitate si informatica de gestiune - ID

Afaceri internaționale - ID

5

Administrarea afacerilor (în limba ebgleză)

adriana.zamfirescu@unitbv.ro

MASTERATE

 

Pentru absolvenții care doresc sa ridice diploma de licență / master

Consultați site-ul universității www.unitbv.ro la rubrica STUDENTI – ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII. Sunati la telefon pentru programare la numarul 0787 611 356.

Inainte de a vă prezenta la Rectoratul universității pentru ridicarea diplomei, trebuie să ridicați suplimentul diplomei de master/licență de la Secretariatul facultății.

Pentru foștii studenți/absolvenți care solicită eliberare de adeverințe speciale (cu statutul financiar pe parcursul studiilor sau dacă au beneficiat de burse), găsiți un model de cerere la secțiunea Secretariat pe care o completați, semnați și o trimiteți scanată la adresa de e-mail monica.manolescu@unitbv.ro.  Platiți 20 lei prin transfer bancar. (Trimiteți în e-mail cererea, cartea de identitate, dovada achitării taxei)

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații :  

Beneficiar:        UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

CIF: 4317754

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

La detalii: Numele si prenumele fostului student și inițiala tatălui (cum a fost înmatriculat). Facultatea și programul de studii la care a fost student

Exemplu de completare: Popescu A. Ana/FSEAA/ad.statut finantare sc.

Termenul de eliberare al adeverințelor este de 10 zile de la data depunerii.

Pentru studenții care solicită prelungire de școlarizare (adică repetarea  anului de studiu în an complementar), întreruperea studiilor, reluarea studiilor, reînmatriculare, mobilități definitive (adică transferuri la și de la alte universitati sau la alta forma de învățământ) pentru anul universitar următor, gasiți model de cereri pe site-ul facultatii la rubrica Secretariat.

Aceste cereri de vor depune în perioada:    01 septembrie – 15 septembrie

Studentul care dorește echivalarea notelor (a creditelor ECTS) obținute anterior la alte facultăți economice / la alte programe de studii ale FSEAA, va depune cerere de echivalare adresată comisiei de echivalare a FSEAA) la începutul sem I sau II al anului universitar. Model de cerere - pe site-ul facultății, la rubrica Secretariat.

(Echivalările se solicită Comisiei de echivalare a creditelor (nu cadrului didactic titular de disciplină) la începutul semestrului și nu la sfarșitul lui.)

Cităm din prevederile Ordinului MEN 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizată a SECT:

“Art.6, al.4: Creditele se recunosc, echivalează si transferă în scopul eventualei continuări a studiilor dintr-un program de studii la altul sau între instituții de învățământ superior, numai în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele:

  1. a)           instituțiile de învățământ superior sunt acreditate instituțional;
  2. b)           programele de studii au același nivel de calificare în CEC;
  3. c)           programele de studii sunt în același domeniu fundamental;
  4. d)           programele de studii conduc catre competențe/rezultate ale învățării similare.”

Aceste cereri de depun pentru sem I, în perioada:  01 septembrie  - 29 septembrie a.c.

Pentru semestrul II, cererile se depun imediat după sesiunea de iarnă, înainte de semestrul II.

Pentru unele echivalări, este posibil să se solicite programa analitică.


 STRUCTURA anului universitar  20222023


MODELE CERERI

Instructiuni pt cesiunea platii taxei de scolarizare

Cerere de echivalare examene promovate in alti ani - model

Cerere de eliberare adeverinte absolvent fara examen de licenta sau disertatie

Cerere de eliberare adeverinte speciale

Cerere de eliberare situatii scolare

Cerere de eliberare supliment diploma, duplicat

Cerere de restituirea taxei student - model

Cerere de retragere de la studii - model

Cerere inmatriculare in an superior - model

Cerere intrerupere studii - model

Cerere prelungirea scolaritatii - model

Cerere pt marirea notei - model

Cerere reinmatriculare - model

Cerere reluare studii - model

Cerere transfer la ID - ZI - model