Rezultatele cercetării

Ne propunem să valorificăm resursele existente la nivelul facultății noastre și să explorăm noi teme cu un potențial ridicat de inovare.

Inițiativa pentru promovarea, modernizarea și dezvoltarea duabilă a industriei pietrei naturale de construcții în Balcanii de Vest

Nr. proiect: 610483-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
Perioadă de implementare: 2019 – 2022

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, în parteneriat cu Facultatea de Construcții este partener în proiectul BKSTONE, care are ca obiectiv principal încurajarea modernizării și dezvoltării sectorului pietrei de construcții din Balcanii de Vest prin consolidarea relației dintre instituțiile de învățământ superior și unitățile de producție din domeniul construcțiilor. Pentru a se dezvolta în conformitate cu standardele și cerințele UE și pentru a răspunde nevoilor și cerințelor actuale, industria pietrei trebuie să aducă schimbări importante în managementul resurselor, metodelor de extracție și de prelucrare, controlului de calitate, respectând, totodată, standardele internaționale, metodele de comercializare, strategiile de marketing, etc. Aceste schimbări necesită participarea tuturor celor implicați în domeniul construcțiilor, și anume instituțiile de învățământ superior (HEI) și organizațiile de formare și formare profesională (VET), dar și companii private și instituții publice și administrative. În cadrul acestui proiect, Facultatea de se ocupă de realizarea și implementarea Planului Calității proiectului.

Coordonator:
Universiteti Politeknik i Tiranes – Albania
Parteneri:
Universitet ”Aleksander Xhuvani” Elbasan – Albania
Universiteti "Eqrem Cabej" i Gjirokastrés – Albania
Univerzitet u Sarajevu – Bosnia și Herțegovina
University of Mostar – Bosnia și Herțegovina
Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova - Muntenegru
Universiteti i Prishtines – Kosovo
Universiteti Nderkombetar per Biznes dhe Teknologji ubt Shpk – Kosovo
Universidade da Coruna - Spania
IES Ribeira Do Louro – Spania
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales - Spania
Universita degli Studi di Roma la Sapienza – Italia
C.P.I.P.E. – Italia
National Technical University of Athens – Grecia
Universitatea Transilvania din Brasov – România

Știri și evenimente din cadrul proiectului 

Întâlnire în cadrul proiectului BKSTONE - 25 iunie 2020

Întâlnire în cadrul proiectului BKSTONE - 22 octombrie 2020

Întâlnire proiect BKSTONE 4 martie 2021


Management inteligent al destinatiei pentru un turism durabil

Proiectul pilot DIMAST (Management Inteligent al Destinaţiei pentru un Turism Durabil) urmăreşte conceperea şi dezvoltarea unui procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS (model funcţional), care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei judeţul Braşov.
Sistemul informatic inovativ va avea ca suport o bază de date (secundare şi primare), configurată în funcţie de Indicatorii Turistici Europeni pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) utilizabili în cazul judeţului Braşov, o bază de cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului dezvoltării durabile a turismului, o bază de modele şi algoritmi utilizaţi pentru prelucrarea datelor şi un subsistem informatic geografic (GIS), care să permită realizarea hărţilor tematice, pe baza principalilor indicatori incluşi în proiect. Funcţionalitatea sistemului DIMAST va fi testată prin intermediul unei platforme web integrate şi a unei aplicaţii mobile DIMAST.

Fiind gândit ca un sistem informatic colaborativ, sunt vizate două categorii de potențiali utilizatori, beneficiari direcţi, şi două categorii de potenţiali utilizatori, beneficiari indirecţi. Pentru a asigura un nivel ridicat de reprezentativitate al intereselor tuturor categoriilor de potenţiali utilizatori vizate, proiectul DIMAST este conceput într-un parteneriat public-privat activ între reprezentanţi ai principalelor categorii de beneficiari şi întreprinderea dezvoltatoare de soft, SC BIT Software SRL. Astfel, utilizatorul experimental direct principal va fi organizaţia de management a destinaţiei turistice - Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - APDT Braşov. Utilizatorii direcţi secundari sunt întreprinderile din domeniul turismului din destinaţie (întreprinderi din sectorul HORECA, agenţii de turism, centre de agrement etc.), utilizatorii experimentali, din această categorie, în proiectul DIMAST vor fi: SC Euro Tour SRL (deţinătoare a Hotelului Ambient, Pensiunii Ambient Residence din municipiul Braşov şi a Vilei Ambient din Cristian) şi SC CALLIA Cruise & Travel SRL (deţinătoare a unei agenţii de turism cu aceeaşi denumire). Prima categorie de utilizatori experimentali indirecţi va fi constituită din persoane din mediul academic braşovean - studenţi, cercetători şi cadre didactice de la Universitatea Transilvania din Braşov. A doua categorie de utilizatori indirecţi, fiind reprezentată de alte organisme cu atribuţii în domeniul turismului sau dezvoltării durabile, cum ar fi autorităţile publice locale, diverse ONG-uri, institute de cercetare etc., utilizatorii experimentali din proiectul DIMAST vor fi: Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov - ADDJB şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT. 


Proiect tranzitie

Acest proiect realizeaza modelarea matematica a unor fenomene de dezechilibru specifice economiilor aflate în tranzitia la economia de piata. Modelele dezvoltate depasesc abordarile conventionale ale politicilor de reforma, evidentiind faptul ca disfunctionalitatile specifice sistemelor in tranzitie conduc la raspunsuri neobisnuite ale sectorului real la masurile standard de politica economica. Situatiile de dezechilibru surprinse se refera la: comportamentul cautator de avantaje (rent seeking), cu consecintele sale nefaste asupra cresterii economice, comportamentul de pasager clandestin (free rider), interpretat ca sustragere de la plata impozitelor si fenomenul de saracie si inegalitate sociala, cu accent special asupra conceptului de saracie relativa şi multidimensionala. Proiectul isi propune si prezentarea relevantei acestor modele pentru cazul Romaniei, aflata pe drumul integrarii in Uniunea Europeana. Sunt furnizate astfel instrumente de lucru si recomandari factorilor de decizie din politica economica.


Platforma ASPECKT

Proiectul Platforma/Laborator de Analize Statistice si Previziune a fenomenelor Economico-sociale si Cercetari de marKeTing (ASPECKT) propune infiintarea unui laborator care sa asigure o baza logistica actualizata si moderna, in conformitate cu noile tehnologii ale informatiei si comunicatiei, pentru realizarea unei platforme integrate de cercetare stiintifica si dezvoltare aplicativa. La aceasta platforma vor avea acces:

-       masteranzii de la toate specializarile Facultatii de Stiinte Economice, 

-       toti doctoranzii din domeniul fundamental STIINTE ECONOMICE, domeniul de doctorat MARKETING si 

-       cadrele didactice ale Facultatii de Stiinte Economice, care au preocupari in domeniul cercetarii stiintifice intr-o abordare pluridisciplinara.


Proiect Antreprenoriat si Supply Chain Management

Proiectul vizeaza formarea de competente antreprenoriale si de management al lantului logistic la un numar de peste 80 de beneficiari ai unor cursuri cu durata de 1 an desfasurate in cadrul Facultatii de Stiinte Economice a Universitatii Transilvania din Brasov. 

Cursurile sunt sutinute de specialisti cu renume din cadrul universitatii si de specialisti in logistica din partea partenerului principal Asociatia Italiana de Logistica (AILOG). Pregatirea teoretica este completata de o perioada de practica la firme de renume din România si din Italia.


The Challenges of the Europeanization Process in the New EU Post-Communist Countries (coord. prof. dr. I. Tache)

Centrul de informare si Documentare Jean Monnet (coord. prof. I. Tache)

Modulul European Jean Monnet 2 (coord. conf. N. Marinescu)

Proiect Knowledge Management (KMS)

Managementul cunostintelor s-a dezvoltat in ultimele decenii ca rezultat al necesitatii organizatiilor de a obtine avantaj competitiv si diferentiere strategica in conditiile globalizarii si exploziei informatiilor, devenind un instrument valoros pentru asigurarea succesului. 
In conditiile activarii intr-un mediu concurential si in lumina noilor reglementari privind invatamantul superior, universitatile imprumuta trasaturi specifice comportamentului unei organizatii private, pentru care utilizarea managementului cunostintelor este un deziderat si o necesitate. 
Proiectul are ca obiective specifice: realizarea unui studiu privind maturitatea managementului cunostintelor in universitatile acreditate din romania, elaborarea, implementarea si evaluarea eficientei implementarii unui sistem de management al cunostintelor in institutiile de invatamant superior romanesti, elaborarea unui model integrat, alternativ, de sistem de management al cunostintelor, elaborarea unor modele matematice de evaluare a cunostintelor, precum si a eficientei sistemelor alternative, integrate de management al cunostintelor.


Proiect Jean Monnet Chair Ad Personam (coord. prof. dr. Ileana Tache)

Modul Jean Monnet EU Economic Studies (coord. conf. Monica Raileanu Szeles)

Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor

Proiectul îşi propune drept obiective creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior din domeniul economic de a furniza calificari superioare relevante pentru cerinţele pieţei muncii şi îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare în ciclul de studii universitare de masterat