Proiect „COMPETENȚE TRANSVERSALE ÎN ANTREPRENORIAT”

INVITAȚIE

 

 Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în parteneriat cu Facultatea de Știinte Economice, derulează proiectul „COMPETENȚE TRANSVERSALE ÎN ANTREPRENORIAT”, finanțat de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Fondul de Dezvoltare Instituțională.

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competențelor digitale ale studenților și absolvenților, prin intermediul cursurilor de informatică, competențe de care absolvenții au nevoie pentru a se angaja mai ușor, necesare în perspectiva unei cariere de success, pentru o mai bună inserție pe piața muncii.

Agenda activităților derulate în proiect:

04 NOIEMBRIE 2020

Ora 14:30 -Deschiderea oficială a noilor spații de lucru prin organizarea unui eveniment inaugural cu participarea stakeholderilor proiectului din județul Prahova

Ora 15:00 - Organizarea unui workshop „Competențe transversale în Antreprenoriat” cu participarea unor antreprenori și/sau potențiali investitori

Ora 16:00 - Realizarea unui program de coaching pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale studenților cu specialiști și reprezentanți ai partenerilor din mediul de afaceri și a cadrelor didactice,în cadrul unui atelier de lucru

05 - 07 NOIEMBRIE 2020

Derularea pentru studenți și masteranzi a cursului „Antreprenoriat și marketing digital” cu trei module: „Antreprenoriat inovativ”, „Marketing digital”, „Marketing modern”, prin intermediul căruia 50 de participanți (masteranzi și absolvenți ai UPG din Ploiești) și 25 de participanți din alte centre universitare vor conștientiza oportunitățile, provocările existente în vederea încurajării antreprenoriatului inovativ și vor învăța cum să îşi promoveze afacerea online

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm studenții, masteranzii, absolvenții în primii 3 ani de la absolvire ai facultății dumneavoastră să participe la proiectul „COMPETENȚE TRANSVERSALE ÎN ANTREPRENORIAT” și folosim această ocazie pentru a vă transmite încă o dată cele mai bune gânduri ale noastre!

Pentru realizarea programului acestei manifestări științifice, așteptăm ca studenții să completeze FIȘA DE ÎNSCRIERE disponibilă la următoarea https://forms.gle/CRxuwJLtLsv8arxMA, până la data de 1 noiembrie 2020, orele 20.00.

Având în vedere bunele relaţii de colaborare dintre dumneavoastră și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, vă invităm să participați, alături de noi, la deschiderea oficială și vă rugăm să ne sprijiniți prin mediatizarea proiectului.

Echipa de proiect

Conf. univ. dr. Pătrașcu Aura - Manager de proiect

Prof. univ. dr. ing. ec. Buzoianu Angela Daniela - Responsabil cu resursele umane implicate în pregătirea și implementarea proiectului

Lector univ.dr.Brezoi Alina Gabriela - Responsabil consiliere și orientare profesională

Conf. univ.dr.Tănăsescu Ana - Responsabil cu promovarea proiectului

Lector univ.dr. Tudorică Bogdan - Responsabil cu activitatea IT

Program FDI 2020 1

Program FDI 2020 2