Anunt - PROGRAMUL EURO 200 - solicitare calculatoare 2021

 

ANUNȚ IMPORTANT
În atenția studenților de la cursuri cu frecvență

Vă informăm că s-a lansat un nou program de acordare a unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare : EURO 200 -2021.

Pâna la data de 21 mai 2020, ora 14, studenții doritori (care au vârsta până în 26 de ani) şi care împlinesc condițiile cerute de lege, vor depune la Decanatul facultății (in mediul online, de pe e-mailul de student) dosarul cu actele necesare. Venitul brut pe membru de familie, maxim 250 lei. Cererea tip o gasiți atasata acestui anunt.

Actele necesare sunt aceleași ca pentru bursa socială. Acestea vor fi scanate si trimise pe e-mailul monica.manolescu@unitbv.ro împreună cu cererea. Nu trimiteți poze ci doar scanari!! Nu trimiteti e-mailui goale, doar cu attchment.)

( La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.
Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziționat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.
Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educației pentru derularea „Euro 200”
Beneficiarii se vor afișa pe site-ul euro200.edu.ro.

Legislația în vigoare este: Legea nr. 269 / 2004 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului Nr. 1294 / 2004 si Ordonanta 70 din 14 mai 2020.

Decanatul FSEAA

DOWNLOAD CERERE