INNOTECH STUDENT - finanțarea afacerilor start-up pentru studenți-

INNOTECH STUDENT
-finanțarea afacerilor start-up pentru studenți-

Proiectul, implementat prin POCU, se va derula în perioada 1 ian. 2022 - 31 dec 2023 și prevede finanțarea schemelor antreprenoriale ale studenților români din numeroase domenii care sunt inovatoare și aduc o valoare adăugată reală.
Acesta își propune să încurajeze studenții să își pună în practică viziunea, dar și spiritul lor antreprenorial ca urmare a participarii la cursul de Competențe Antreprenoriale de 40 de ore.
Se vor finanta afaceri start-up ale studentilor (cu exceptia anului I de studiu), masteranzilor si doctoranzilor, cu sume cuprinse intre 40.000 - 100.000 Euro, în funcție de numărul de locuri de muncă nou create.
Finanțarea se acordă în urma absolvirii cursului de Competențe antreprenoriale și a unui concurs de planuri de afaceri.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea absolevitilor de invatamant tertiar universitar pentru obtinerea si crearea locurilor de munca. Acest proiect urmareste crearea a minim 65 de locuri de munca.

Pentru a putea participa la concurs, studentii trebuie sa se inscrie in grupul tinta si sa participe la cursul de antreprenoriat. Studentii care au participat la un alt curs de competente antreprenoriale, finantat din fonduri nerambursabile, nu sunt eligibili in cadrul grupului tinta.

Pentru a face parte din grupul tinta, studentii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
1. Sa fie inmatriculati in cel putin anul 2 de studii de licenta
2. Sa fie studenti doctoranzi
3. Sa exprime in scris intentia de a infiinta o intreprindere in Regiunea Centru

Relații suplimentare: prof. univ. dr. Tiberiu Foris

tiberiu.foris@unitbv.ro