Sondarea opiniei studenților universității privind serviciile de secretariat

 

Vă informăm că a fost demarat procesul Sondarea opiniei studenților universității privind serviciile de secretariat în vederea evaluării calității serviciilor oferite de secretariatele facultăților din universitate. 

Instrucțiunea a fost aprobată în HCA nr. 9/13.07.2020 – pct. 4 (https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20UTBV/Hotarari/HCA_09_13_07_2020%20-%20cu%20anexe.pdf)

 Aplicația se va derula pe toată durata anului universitar 2021-2022, iar studenții vor primi un mail pe adresa instituțională cu link-ul de acces către chestionar.