Programul EURO 200

 

ANUNȚ IMPORTANT

În atenția studenților de la cursuri cu frecvență

Vă informăm că s-a lansat un nou program de acordare a unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare : EURO 200 -2023.

Pâna la data de 22 mai 2023, ora 14, studenții doritori (care au vârsta până în 26 de ani) şi care împlinesc condițiile cerute de lege, vor depune la Decanatul facultății (prin e-mail) dosarul cu actele necesare. Venitul brut pe membru de familie, maxim 500 lei. Cererea tip o gasiți atasata acestui anunt.

Actele necesare sunt aceleași ca pentru bursa socială. Acestea vor fi aduse la Secretariatul facultății – Program: Luni – Vineri intre orele 12:00 – 15:00.

( La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Legislația în vigoare este: Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului Nr. 395 din 05 mai 2023 cu modificările și completăriile ulterioare.

Decanatul FSEAA

Brașov,
16.05.2023

DESCARCA DOCUMENTE