Alegeri studențești Senat și Consiliul Facultății

Luni, 13.11.2023, în intervalul orar 10-13, sala AIII.1 are loc turul I al alegerilor la nivelul colectivelor de studenți pentru reprezentanții acestora în Consiliul Facultății și în Senatul Universitar în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor. Alegerile în turul 1 sunt valabile dacă la acestea participă cel puțin 2/3 din totalul studenților facultății.
Dacă în primul tur nu se îndeplinește cvorumul necesar, turul al II-lea o să aibe loc marți, 14.11.2023, în intervalul orar 10-13, sala AIII.1, nemaifiind nevoie de cvorum.
Se votează astfel încât pe buletinul de vot să rămână “netăiaţi” un număr de candidaţi egal cu numărul de membri plini şi membri supleanţi.