Selecție suplimentară UNITA Virtual și Rural mobilities

Universitatea Transilvania din Brașov este membră a Alianței UNITA, alianță ce reunește 12 universități comprehensive aflate în regiuni montane din 7 țări europene (https://univ-unita.eu).

În calitate de student UNITBV ai șansa de a beneficia de resursele academice puse la dispoziție de toate universitățile partenere UNITA!

 Până la data de 10 IULIE 2024 studenții UNITBV pot candida pentru unul dintre cele 55 de cursuri on-line oferite prin UNITA Virtual Mobilities!

Fiind prezenți fizic la UNITBV, puteți fi înmatriculați și obține credite ECTS la finalizarea cursurilor oferite de universitățile membre UNITA din Elveția, Italia, Franța, Portugalia sau Spania.

Un student poate beneficia de a maximum 2 cursuri virtuale pe semestru, la discipline incluse în planul de învățământ obligatoriu la UNITBV sau discipline facultative.

Mai multe detalii despre UNITA Virtual Mobilities sunt disponibile aici: https://www.unitbv.ro/studenti/mobilitati-unita/unita-virtual-mobilities-uvm.html