Secretariat

August 2022

PROGRAM SECRETARIAT FSEAA

Colina Universității, Str. Universității Nr. 1, corpul A,  etajul III  (intrare prin corpul C)

 02.08 – 31.08.2022 luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00

 Pe perioada vacanței NU se eliberează situații școlare,  adeverințe speciale, programe analitice la cerere.

  1. Pentru ridicarea diplomei de licență sau master, absolvenții vor ridica suplimentul la diploma de licență / master (anexă diplomă) de la Secretariat facultate si diploma propriuzisă de la Rectorat de la biroul Acte de studii.

În luna august 2022, fiind perioadă de vacanță, absolventii se vor programa mai întâi la Secretariat facultate pentru ridicarea suplimentului diplomei la numărul 0268 419 304 și apoi se vor programa la Rectorat, la Biroul Acte de studii, la numărul 0268 705 614, pentru ridicarea diplomei de licență / master.

  1. Pentru ridicarea adeverinței de absolvent 2022, în luna august, fiind perioadă de vacanță, absolventii se vor programa la Secretariat facultate pentru ridicarea acesteia la numărul 0268 419 304. Absolvenții vor putea ridica adeverința de absolvent doar după ce și-au achitat obligațiile față de universitate: vor preda la bibliotecă cărțile împrumutate și permisul, vor achita taxele restante la cămine (bineînțeles dacă este cazul), vor preda la Secretariat FSEAA carnetul de student și legitimația de călătorie (legitimația, doar pt absolvenții de la cursuri cu frecvență) și vor avea asupra lor fotografiile pentru diploma de licență. Sunt necesare 3 fotografii color recente, dimensiunea 3/4, pe hârtie fotografică mată (pentru ca ştampila să poată fi aplicată). Fotografiile sunt necesare doar pentru absolvenții de la ciclul de licenta. Odata cu ridicarea adeverinței de absolvent se vor ridica si actele de studii în original din dosarul de student.
  1. Pentru adeverințe de student va rugam să va prezentați personal la Secretariat sau să trimiteți de pe e-mailul instituțional o cerere de eliberare adeverință pe adresa facultatii: f-seaa@unitbv.ro

 

MODEL e-mail:

La Titlu – cerere adeverinta

In e-mail

Subsemnatul(a) ..............student la ............. (la licenta sau master) in anul .... (anul de studiu),  la ....... (specializarea), forma de invatamant ... (Zi/ID) va rog sa imi eliberati si sa imi trimiteti scanata o adeverinta de student pentru anul universitar 2021 – 2022 fiindu-mi necesara la .............................

Din luna septembrie, se revine la programul normal.ANUNT PENTRU PROGRAMUL DE LA SECRETARIAT

informații actualizate la 01 septembrie 2021

 Programul cu publicul  la Secretariatul facultății SEAA este: Luni – Vineri, interval orar 12 – 15

 Studenții pot solicita o adeverință de student în mediul online dacă trimit e-mail (mai jos, adresele) de pe e-mailul instituțional (de student), prin care solicita aceasta.

Ex de e-mail Subsemnatul ........, student în anul  ...... la specializarea ...... cursuri de licența/master  .................cu frecvența/ID ........ solicit o adeverență de student fiindu-mi necesara la .................

Titul e-mailului – Solicitare adeverinta

La Casa de pensii nu se acceptă adeverințe scanate. Pentru aceste adeverințe studentul se va prezenta la Secretariat între orele 12 – 15 cu carnetul de student. Pentru anul universitar 2021 – 2022, adeverintele sunt valabile doar daca sunt eliberate începând cu data de 01 octombrie 2021.

Adresa de e-mail la care se solicită adeverința (sau diferite informații)

Nr.

crt.

Programul de studiu (licență sau master)

Adresa de e-mail la care trimiteți solicitarea

1

Marketing - ZI

delia.rau@unitbv.ro

Marketing – ID

Afaceri internaționale - ZI

Contabilitate si informatica de gestiune - ID

2

ECTS - ZI

kovacs.claudia@unitbv.ro

      

ECTS - ID

Informatică economică - ZI

Contabilitate si informatica de gestiune - ZI

3

Management - ZI

liliana.niculescu@unitbv.ro

Management - ID

Finanțe și bănci - ZI

Afaceri internaționale - ID

4

Administrarea afacerilor (în limba ebgleză)

adriana.zamfirescu@unitbv.ro

MASTERATE

Pentru foștii studenți care solicită eliberare de adeverințe speciale (cu statutul financiar pe parcursul studiilor sau dacă au beneficiat de burse), găsiți un model de cerere la secțiunea Secretariat pe care să o completați, semnați, trimiteți scanat la adresa de e-mail monica.manolescu@unitbv.ro.  Platiți 20 lei prin transfer bancar. (Trimiteti in e-mail cererea, Cartea de identitate, dovada achitatii taxei)

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații :  

  1. Beneficiar:        UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

CIF: 4317754

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

  1. Numele si prenumele fostului student și inițiala tatălui (cum a fost înmatriculat).
  2. Facultatea și programul de studii la care a fost student

Ex de completare: Popescu A. Ana/FSEAA/ad.statut finantare sc.

Adverintele au termen 10 zile de la data depunerii.

Pentru studenții care solicită prelungirea școlarității în an complementar, întreruperea studiilor, reluarea studiilor, reînmatriculare pentru anul 2021 – 2022, mobilități definitive (transferuri la și de la alte universitati sau la alta forma de învățământ), gasiți model de cereri pe site-ul facultatii la Secretariat.

Aceste cereri de depun în perioada 01 septembrie – 17 septembrie 2021.

Pentru candidații admiși pe locuri cu taxă în sesiunile iulie – septembrie 2021 dosarele de student vor fi aduse la facultate până cel târziu în 23 septembrie a.c. Vezi anunturile de la ADMITERE.


MODELE CERERI

Cerere de echivalare examene promovate in alti ani - model

Cerere de eliberare adeverinte absolvent fara examen de licenta sau disertatie

Cerere de eliberare adeverinte speciale

Cerere de eliberare situatii scolare

Cerere de eliberare supliment diploma, duplicat

Cerere de restituirea taxei student - model

Cerere de retragere de la studii - model

Cerere inmatriculare in an superior - model

Cerere intrerupere studii - model

Cerere prelungirea scolaritatii - model

Cerere pt marirea notei - model

Cerere reinmatriculare - model

Cerere reluare studii - model

Cerere transfer la ID - ZI - model