Rezultate admitere faza FINALĂ - 17 septembrie 2020

LISTA CANDIDAȚILOR – ÎN ORDINE ALFABETICĂ

LISTA CANDIDAȚILOR – pe programe de studii

Politici și strategii de marketing  CU TAXĂ 
Administrarea afacerilor în turism CU TAXĂ 
Management și strategii de afaceri CU TAXĂ 
Relații economice internaționale 
Management financiar-bancar CU TAXĂ
Politici contabile, audit și control de gestiune CU TAXĂ - IN AȘTEPTARE
Sisteme informatice integrate pentru afaceri CU TAXĂ
Audit intern CU TAXĂ

LISTA CANDIDAȚILOR – RESPINȘI