Rezultate admitere faza FINALA - 17 septembrie 2022

LISTA CANDIDAȚILOR – pe programe de studii

Politici și strategii de marketing  ORDINE ALFABETICA - FARA TAXA- CU TAXĂ - RESPINSI
Administrarea afacerilor în turism ORDINE ALFABETICA - FARA TAXA - CU TAXĂ - RESPINSI
Management și strategii de afaceri ORDINE ALFABETICA - CU TAXĂ - IN AȘTEPTARE- RESPINSI
Relații economice internaționale ORDINE ALFABETICA - CU TAXĂ
Management financiar-bancar ORDINE ALFABETICA - CU TAXĂ
Politici contabile, audit și control de gestiune ORDINE ALFABETICA - CU TAXĂ - RESPINSI
Sisteme informatice integrate pentru afaceri ORDINE ALFABETICA - CU TAXĂ