ANUNT - in atentia studentilor din anul I - predare contracte de studii si dosar

 

ANUNT IMPORTANT

In atenția candidaților de la licență IF, ID și Master

 admiși în sesiunea iulie/septembrie 2020 

Conf. Contractului privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de Admitere 2020 și înmatricularea candidatilor admiși, candidații admiși, atât în sesiunea iulie, cât și în sesiunea septembrie 2020, sunt obligați să remită facultății, în prima săptămână a anului universitar, CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE semnat olograf. In caz contrar studentul va fi exmatriculat conform prevederilor legale în vigoare și regulamentelor interne ale universității.

Prin urmare în zilele de 1 și 2 octombrie 2020, intre orele 10 – 15, candidații cu taxă care nu au adus la facultate dosarul de student și candidații admiși la buget, care nu au la dosarul de student contractul de studii semnat olograf, le vor aduce la facultate.

Dosarul de student cuprinde :

Pentru licență IF și ID

 1. Dosar plic.
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă de la liceu în original
 3. Fișa candidatului semnată – primită în e-mail-ul de validare 
 4.  3 fotografii tip carte de identitate 
 5.  Adeverința medicală - original 
 6.  Certificat de naștere - copie completat ”conform cu originalul”, data și semnătura candidatului 
 7. Carte de identitate – copie  
 8. Contractul de studii semnat -  in original

Pentru Master, în plus

 1. Diploma de licență în original
 2. Suplimentul la diploma de licență în original

In cazul în care candidatul este absolvent de studii universitare de licență promoția 2020, va aduce Adeverința de absolvent în original.  

Inainte sa aduceti actele de studii la facultate va rog sa va asigurati ca aveti copii acasa, pentru ca acestea vor ramane la facultate pe toata perioada studiilor.

Dosarele de student și contractele de studii se vor preda la sediul facultății, Colina universității, Strada Universității nr. 1, intrare prin corpul C, în Corpul B la parter, în zilele de 1 și 2 octombrie între orele 10 – 15,  astfel:

Sala BP1, programele de studii

 • Marketing - cursuri cu frecvența
 • Afaceri internaționale - cursuri cu frecvența
 • Marketing – cursuri ID
 • Contabilitate și informatică de gestiune – cursuri ID

Sala BP2, programele de studii

 • Economia comerțului turismului si serviciilor - cursuri cu frecvența
 • Contabilitate și informatică de gestiune - cursuri cu frecvența
 • Informatică economică - cursuri cu frecvența
 • Economia comerțului turismului si serviciilor – cursuri ID

Sala BP3, programele de studii

 • Management - cursuri cu frecvența
 • Finanțe și bănci - cursuri cu frecvența
 • Afaceri internaționale – cursuri ID
 • Management – cursuri ID

Sala BP4, programele de studii

 • Administrarea afacerilor (în limba engleză) - cursuri cu frecvența
 • Toate masteratele (PSMK, AAT, MSA, REI, MFB, PCACG, SIIPA)

Candidații sunt rugați să pastreze distanța socială și să poarte mască.