ANUNT - referitor la activitatile didactice in sem II 2020 - 2021

 A N U N Ț

Cu privire la desfășurarea activităților didactice ale semestrului II (începând cu 22 februarie 2021)

Conf. Hotărârii Senatului universității din data de 20 ianuarie 2021, activitățile didactice din semestrul II al anului universitar 2020 – 2021 se vor desfășura astfel : cursuri derulate online, seminare,  practica, lucrări practice, laboratoare și proiecte organizate cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție.

Studentii bolnavi cu boli cornice grave, care se află în evidența unităților medicale și care,  din  cauza  pandemiei,  au  recomandare  de  la  medicul  curant să nu intre în colectiv, vor trimite pe adresa de e-mail monica.manolescu@unitbv.ro de pe e-mailul de student  o cerere de desfășurare a activității online la care vor anexa dovezi.


Model CERERE

Domnule Decan

Subsemnatul(a) .... student(a) in anul .... la programul de studii (specializarea) ...... forma de invatamant  …. prin prezenta va rog s-mi aprobati desfasurarea tuturor activitatilor din sem II al anului universitar 2020 – 2021 online.

Solicit aceasta intrucat sunt diagnosticat cu  …. Anexez alaturat certicate medicale si recomandarea medicului curant.