ANUNŢ PENTRU PROGRAMUL DE LA SECRETARIAT

ANUNT PENTRU PROGRAMUL DE LA SECRETARIAT

informații actualizate la 01 septembrie 2021

 

Programul cu publicul  la Secretariatul facultății SEAA este:

Luni – Vineri, interval orar 12 – 15

 

Studenții pot solicita o adeverință de student în mediul online dacă trimit e-mail (mai jos, adresele) de pe e-mailul instituțional (de student), prin care solicita aceasta.

Ex de e-mail Subsemnatul ........, student în anul  ...... la specializarea ...... cursuri de licența/master  .................cu frecvența/ID ........ solicit o adeverență de student fiindu-mi necesara la .................

Titul e-mailului – Solicitare adeverinta

La Casa de pensii nu se acceptă adeverințe scanate. Pentru aceste adeverințe studentul se va prezenta la Secretariat între orele 12 – 15 cu carnetul de student. Pentru anul universitar 2021 – 2022, adeverintele sunt valabile doar daca sunt eliberate începând cu data de 01 octombrie 2021.

Adresa de e-mail la care se solicită adeverința (sau diferite informații)

Nr.

crt.

Programul de studiu (licență sau master)

Adresa de e-mail la care trimiteți solicitarea

1

Marketing - ZI

delia.rau@unitbv.ro

Marketing – ID

Afaceri internaționale - ZI

Contabilitate si informatica de gestiune - ID

2

ECTS - ZI

kovacs.claudia@unitbv.ro

      

ECTS - ID

Informatică economică - ZI

Contabilitate si informatica de gestiune - ZI

3

Management - ZI

liliana.niculescu@unitbv.ro

Management - ID

Finanțe și bănci - ZI

Afaceri internaționale - ID

4

Administrarea afacerilor (în limba ebgleză)

adriana.zamfirescu@unitbv.ro

MASTERATE

Pentru foștii studenți care solicită eliberare de adeverințe speciale (cu statutul financiar pe parcursul studiilor sau dacă au beneficiat de burse), găsiți un model de cerere la secțiunea Secretariat pe care să o completați, semnați, trimiteți scanat la adresa de e-mail monica.manolescu@unitbv.ro.  Platiți 20 lei prin transfer bancar. (Trimiteti in e-mail cererea, Cartea de identitate, dovada achitatii taxei)

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații :  

  1. Beneficiar:        UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

CIF: 4317754

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

  1. Numele si prenumele fostului student și inițiala tatălui (cum a fost înmatriculat).
  2. Facultatea și programul de studii la care a fost student

Ex de completare: Popescu A. Ana/FSEAA/ad.statut finantare sc.

Adverintele au termen 10 zile de la data depunerii.

Pentru studenții care solicită prelungirea școlarității în an complementar, întreruperea studiilor, reluarea studiilor, reînmatriculare pentru anul 2021 – 2022, mobilități definitive (transferuri la și de la alte universitati sau la alta forma de învățământ), gasiți model de cereri pe site-ul facultatii la Secretariat.

Aceste cereri de depun în perioada 01 septembrie – 17 septembrie 2021.

Pentru candidații admiși pe locuri cu taxă în sesiunile iulie – septembrie 2021 dosarele de student vor fi aduse la facultate până cel târziu în 23 septembrie a.c. Vezi anunturile de la ADMITERE.