SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI

PROGRAM SAS 2018

Fisa inscriere SAS 2018

În perioada 18-20 aprilie 2018SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ și FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE , din cadrul UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, derulează proiectul SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI  ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI.

Scop: dezvoltarea capacităţii viitorilor antreprenori de a elabora planuri de afaceri viabile în vederea pregătirii dinamice pentru piaţa muncii.Studenții participanți la proiect au posibilitatea să-și continue dezvoltarea personală în domeniul antreprenoriatului în cadrul SAS-urilor care funcționează în învățământul superior, aducând plus valoare proiectelor viitoare derulate de SAS-urile universitare.

Desfășurarea evenimentului:

·        START!KNOWHOW-UL COMUNITATE CREATIVĂ- Întâlnirea participanților cu antreprenori de succes, reprezentanți ai mediului de business, ai partenerilor;

·        3C(Comunicare,Creativitate,Competențe)- sesiune de informare, orientare, consiliere susținută de specialişti din mediul privat, ONG-uri, pentru dobândirea competențelor antreprenoriale minime necesare demarării unei afaceri;

·        program de coaching pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, în vederea elaborării planurilor de afaceri cu aplicabilitate pentru programul START-UP NATION. Coaching-ul va fi susținut de specialiști ai UPG și ai Agenției pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești;

·        SMART YOUNG ANTREPRENEURS- sesiune de elaborare a planurilor de afaceriunde sunt invitaţi specialişti cu competenţe în elaborarea, implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.

Evaluatorii vor stabili care este cel mai bun team-leader și care sunt planurile/ideile de afaceri viabile, acestea urmând a fi premiate.

Studenţii voluntari de la organizaţiile studenţeşti, se vor implica direct în activitățile proiectului, în vederea desfășurării acestora în concordanță cu nevoile beneficiarilor direcți/indirecți.

Ne face o deosebită plăcere să invităm studenții facultății pe care cu onoare o conduceți la proiectul SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI  ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI.

Cheltuielile pentru serviciile de cazare și masă vor fi suportate de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Cazarea participanților va fiasigurată în Campusul Universitar.

Anexăm la invitație FIȘA DE ÎNSCRIERE  cu rugămintea de a le transmite cadrelor didactice și a disemina informația în rândul studenților din cadrul facultății dumneavoastră.

Pentru realizarea programului acestei manifestări științifice, așteptăm pe adresa de mail alina_brezoi@yahoo.com, până la data de 10 aprilie 2018, orele 20.00,fișa de înscriere completată.

Cu deosebit respect,

Comitetul de Organizare din cadrul Societății Antreprenoriale Studențești

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești